Over Alethea

Alethea

Studiebegeleidings- en psychotherapeutisch centrum

 

 

 

 

Bij Centrum Alethea kunt u terecht voor studiebegeleiding en psychotherapie.

 

Alethea studiebegeleiding

Alethea is een professioneel studiebegeleidings- en repetitiekantoor dat leerlingen en studenten uit alle niveaus (lager en secundair onderwijs, hogeschool en universiteit) verder helpt. Alethea biedt een brede waaier van mogelijkheden aan zodat alle aspecten van het leerproces ondersteund worden. Alethea werkt met ervaren studiecoaches en repetitoren.

 

Je kunt bij Alethea terecht voor:

•Huiswerkbegeleiding

•Leren leren

•Bijles

•Repetitie

•Vakspecifieke en algemene studiebegeleiding

•Begeleiding bij het schrijven van verhandelingen, bachelorproeven, masterthesissen

 

Alethea biedt leerlingen uit het lager en secundair onderwijs huiswerkbegeleiding en bijles aan. Voor vele ouders is het niet evident om de eigen loopbaan te combineren met de schoolloopbaan van de kinderen. Een repetitor kan ervoor zorgen dat het gezin ontlast wordt. De studiecoach zorgt ervoor dat het huiswerk gemaakt is, dat de toetsen voorbereid zijn waardoor er meer tijd is voor het gezin om leuke dingen te doen.

 

De studiecoach/repetitor houdt in het oog of de leerling voor alle vakken kan volgen. Indien nodig wordt er bijles gegeven voor lezen, spellen, rekenen, Frans…. De huiswerkbegeleiding en de bijles wordt, tenzij anders afgesproken, bij de leerling thuis gegeven.

 

De studiecoach/repetitor zal daarnaast ook aandacht besteden aan de leerattitude van de leerling. In de lagere school wordt de basis gelegd voor een goede leerattitude. Naast de huiswerkbegeleiding en de bijlessen zal de studiecoach/repetitor waken over het ‘leren leren’.

 

Bij Alethea kun je, voor alle niveaus, terecht voor vakspecifieke studiebegeleiding: lukt het niet zo goed met Frans? Lig je wakker van statistiek? Krijg je de spellingsregels of wiskundeformules maar niet onder de knie? Bij Alethea kun je terecht voor bijlessen. Wij zorgen voor een ervaren repetitor of docent die je op een adequate manier begeleidt. In de bijles wordt verdere uitleg gegeven, de leerstof kan uitgediept en overhoord worden, de studiecoach kan je bijkomende oefeningen geven.

 

Natuurlijk houdt het hier niet op. Naast de vakspecifieke begeleiding gaat de aandacht ruimschoots naar de algemene studiebegeleiding. Er wordt met jou gezocht op welk punt het net verkeerd loopt: hoe is je studiemethode? Hoe zit het met planning? Heb je te maken met faalangst?

Samen met jouw docent/repetitor ga je op zoek naar je minder sterke punten en word je geholpen om die te verbeteren. Heb je te maken met problemen die een verdere en diepgaandere opvolging noodzakelijk maken, dan kan je in Leuven, Genk en Antwerpen (Ranst) doorverwezen worden naar ons psychotherapeutisch centrum.

 

Tenslotte kun je bij Alethea ook aankloppen voor begeleiding bij het schrijven van verhandelingen, bachelorproeven en masterthesissen. In verschillende studierichtingen is het schrijven van zo’n eindproef nog steeds een groot onderdeel van de opleiding. Maar hoe plan je nu zoiets? Hoe kies je het onderwerp waarover je een eindverhandeling zult maken, hoe zoek je alle informatie op, wanneer doe je wat, hoe maak je van dit alles een overzichtelijk geheel dat bovendien voor een buitenstaander aantrekkelijk en verstaanbaar is? De aan jou toegewezen docent/studiecoach zal dit proces nauwgezet met jou opvolgen. Sommige studenten zullen vooral begeleiding nodig hebben bij de planning en de organisatie; anderen hebben hulp nodig bij het inhoudelijke, nog andere vinden het voldoende dat hun thesis door een studiecoach wordt nagelezen en verbeterd waar nodig.

 

Alethea psychotherapie

In Leuven, Genk en Antwerpen kunnen leerlingen, studenten én hun ouders terecht die problemen ondervinden die niet door studiebegeleiding, huiswerkbijgeleiding of bijles alleen aangepakt kunnen worden.

Hier word je verder geholpen door masters in de klinische psychologie die jarenlange ervaring hebben. Het leren kan sterk beïnvloed en bemoeilijkt worden door allerlei omstandigheden. Dan wordt professionele hulp een noodzaak.

 

Alethea biedt hulp bij:

•ADD

•Autismespectrumstoornis

•Angst- en stemmingsstoornissen

•Persoonlijkheidsstoornissen

•Hechtingsstoornissen

•Burn-out

•Depressie

•Opvoedingsproblemen

•…

Alethea richt zich voor psychotherapie naar iedereen die hiervoor in aanmerking komt! De sessies gaan door in de praktijkruimte van de psychologen. Voor volwassenen is tevens de mogelijkheid voorzien om sessies te hebben via Skype (met of zonder webcam) of via chat.

 

 

Centrum Alethea info@centrumalethea.be GSM: 0474/58.56.47